ਉਤਪਾਦ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਸ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਸ

ਚੀਨ ਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਸ਼ੰਘਾਈ)


ਚੀਨ ਆਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (ਸ਼ੰਘਾਈ) - 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ

ਮੀਆ ਜੇਡਬਲਯੂ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ

ਮੀਆ ਜੇਡਬਲਯੂ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ-15000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ

 

ਮੀਆ ਜੇਡਬਲਯੂ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ